Rondleidingen actueel

Connecting Cultures levert maatwerk: alle rondleidingen kunnen geboekt worden voor 1 uur of langer. Het combineren van rondleidingen en thema’s is mogelijk. Wij denken graag met u mee over een passend programma voor uw museumbezoek / dagje uit met familie, vrienden, schoolklas, museumkring of vereniging!

Prijzen – inclusief gebruik van ‘fluistersets’- op aanvraag . Maximaal 15 deelnemers per groep.

 

Hieronder volgt een selectie uit het actuele en verwachte aanbod van tijdelijke tentoonstellingen in musea.

Voor rondleidingen in de permanente collectie van de musea: zie hier

 AMSTERDAM

Amsterdam Museum i.s.m Rijksmuseum en Hermitage

hvge

Hollanders van de Gouden Eeuw

vanaf 29 november 2014

Dertig reusachtige groepsportretten uit de 17de eeuw afkomstig uit de collecties van het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum zijn vanaf 29 november 2014 voor het eerst verzameld in de Hermitage Amsterdam. Deze ‘broers en zussen’ van De Nachtwacht zijn uniek in de wereld en vanwege hun formaat zelden te zien. Ze tonen ons regenten, schutters en kooplieden van allerlei rangen, standen en religies, gebroederlijk naast elkaar. Schuttersportretten van onder meer Govert Flinck en Nicolaes Pickenoy zijn slechts enkele voorbeelden van topstukken die in de tentoonstelling te zien zullen zijn. Samen illustreren zij het verhaal van het voor Nederland zo typerende collectieve burgerschap. Zij houden ons als het ware een spiegel voor, want de onderlinge verhoudingen van toen liggen aan de basis van de hedendaagse normen en omgangsvormen.

 

Amsterdam Museum

           

Opslaan als…Hoe verzamel je de stad?

17 oktober 2019 – 1 maart 2020

Al sinds het ontstaan van Amsterdam, ruim zeven eeuwen geleden, worden allerlei spullen bewaard die iets te maken hebben met Amsterdam, haar inwoners of belangrijke gebeurtenissen in de stad. Het Amsterdam Museum beheert, onderzoekt en toont deze objecten en de verhalen erachter en vult de collectie continu aan. In Opslaan als.. laat het museum maar liefst 700 objecten uit zijn collectie zien en toont daarmee de omvang en diversiteit van de stadscollectie. Bezoekers ontdekken de bijzondere en vaak persoonlijke verhalen die achter voorwerpen schuil gaan, en hoe deze in het Amsterdam Museum zijn terecht gekomen. Het museum kijkt ook met een kritische blik naar wat tot nu toe is verzameld en vooral: wat niet. De tentoonstelling is het beginpunt van een nieuw inclusiever verzamelbeleid van het Amsterdam Museum en bezoekers kunnen eigen verhalen en objecten aandragen.

 

Hermitage Amsterdam

        

Juwelen! Schitteren aan het Russische hof

14 september 2019 – 15 maart 2020

Een van de grote schatten van de Hermitage is de fabelachtige juwelencollectie. Honderden daaruit schitteren in Juwelen! Samen met vele portretten en een overdaad aan rijk gedecoreerde japonnen en kostuums presenteren zij twee eeuwen mode en juwelen, gedragen door de high society aan het Russische hof in St.-Petersburg. Ontmoet de flamboyante keizerinnen Anna, Elisabeth en Catharina de Grote, maar ook de grootvorsten, tsarina’s en adellijke fashionista’s uit de negentiende en vroege twintigste eeuw. Bij bals en partijen droegen zij de meest schitterende kostuums. Daar kozen ze juwelen bij die hun identiteit, smaak, afkomst en rijkdom toonden. Ze werden besteld bij toonaangevende juwelenhuizen als Cartier, Tiffany en natuurlijk hofleverancier Fabergé. Veel sieraden gingen verloren na de Russische Revolutie. In Juwelen! schitteren bewaard gebleven topstukken in het decor van balzalen en boudoirs zoals in het Winterpaleis van de tsaren.

 

Joods Historisch Museum

        

Amsterdam Diamantstad 

27 september 2019 – 1 maart 2020

Naar aanleiding van de 125ste verjaardag van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB) presenteert het Joods Historisch Museum van 27 september 2019 tot en met 1 maart 2020 Amsterdam Diamantstad. De tentoonstelling vertelt het verhaal van de Amsterdamse diamantindustrie. De groei van Amsterdam tot hét internationale centrum van de diamantnijverheid begon in de 17e eeuw en was vooral te danken aan de Amsterdamse joden. De dynamische periode van de Amsterdamse diamantsector duurde ruim 300 jaar en kende hoogtepunten en diepe dalen.

 

 De Nieuwe Kerk

        

De grote Suriname-tentoonstelling

5 oktober 2019 – 1 maart 2020

De Grote Suriname-tentoonstelling brengt het meeslepende epos van het land en zijn bewoners met zeer verschillende achtergronden, die samenkwamen in het land. Musea, archieven en particulieren in Suriname en Nederland werkten mee en het verhaal wordt verteld door Surinamers zelf. Een groots verhaal dat de hele cultuurgeschiedenis bestrijkt, van de oudste nederzettingen tot de onafhankelijke republiek van vandaag. Directe aanleiding voor de tentoonstelling is de 45ste verjaardag van het onafhankelijke Suriname in 2020.

De geschiedenis van Suriname krijgt in Nederland weinig aandacht, ook niet in het onderwijs, terwijl de beide landen een eeuwenlange geschiedenis delen. Daaruit ontstond de ambitie om het land, de bewoners en haar geschiedenis met alle mooie én minder mooie aspecten, te laten zien aan een breed publiek. Belangstelling, die het land verdient. Door een tentoonstelling die, net als het land zelf, veelzijdig en kleurrijk is en die verbindt, verrijkt en verrast.

 

Rembrandthuis        

page2image1297448032

HIER. Zwart in Rembrandts tijd

6 maart – 31 mei 2020

Zwarte mensen waren aanwezig in het zeventiende-eeuwse Nederland. Hier, in de samenleving, in Rembrandts buurt én in de kunst. Hoe beeldden kunstenaars ze af? En kunnen we er achter komen wie ze zijn? HIER. Zwart in Rembrandts tijd gaat over bijzondere kunstwerken en beeldvorming, over herkenning en erkenning.

Wat valt op in de kunstwerken door Rembrandt en vele van zijn tijdgenoten? De stereotypen die later het beeld van zwarte mensen zouden bepalen, zijn nog niet overheersend. Bovendien zijn zwarte personen niet alleen bijfiguren met een ondergeschikte rol, maar vaak juist het centrale onderwerp van het kunstwerk.

In hedendaagse kunst speelt zwart een heel andere rol dan in de zeventiende eeuw. Nu zijn er zwarte kunstenaars die reflecteren op hun eigen identiteit. En als er zwarte mensen zijn afgebeeld, weten we wie het zijn. Van beide kanten is er nu zeggenschap, van maker en geportretteerde. In de tentoonstelling komt nieuw en bestaand werk te hangen van tien toonaangevende hedendaagse makers, waaronder Iris Kensmil, Iriée Zamblé, Jörgen Tjon A Fong en Charl Landvreugd.

 

Rijks Museum        

 

Caravaggio – Bernini. Barok in Rome

14 februari – 7 juni 2020

Een nieuwe generatie ambitieuze kunstenaars aangevoerd door de briljante schilder Caravaggio en de geniale beeldhouwer Bernini schudde in de eerste decennia van de 17de eeuw de ingedutte eeuwige stad Rome wakker. Zij introduceerden een nieuwe kunsttaal, waarbij niet langer elegantie de norm was, maar het oproepen van emoties: de barok. Theatrale kunst met drama, dynamiek en bravura. Een kunst waarbij schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur innig samenwerkten. Een revolutie in de westerse kunst, die in Rome begon en in heel Europa zijn sporen naliet.

Hoogtepunten in de tentoonstelling zijn Caravaggio’s betoverende Narcissus, Jongen gebeten door een hagedis, zijn Doornenkroning, en werken van Bernini, zoals zijn zelden getoonde jeugdwerk Bacchus, zijn ontroerende Sebastiaan, de buste van Medusa, maar ook rake marmeren portretten van Thomas Baker, kardinaal Richelieu, en een geschilderd Zelfportret. Daarnaast worden schilderijen getoond van onder andere Ludovico en Annibale Carraci, Guido Reni, Giovanni Baglione, de Gentileschi’s, Nicolas Poussin, Simon Vouet, en de excentrieke Tanzio da Varallo. Beeldhouwwerken van Alessandro Algardi, waaronder zijn zwart-marmeren Sonno (Slaap), de dansende Rondinini Faun van de Romeinse Vlaming François du Quesnoy, en een nooit eerder getoond bronzen paard in volle draf van Francesco Mochi.

 

Van Gogh Museum   

In the Picture

21 februari – 24 mei 2020

In the Picture staat uitvoerig stil bij de rol en betekenis van het kunstenaarsportret, toen en nu. De zelfportretten van Vincent van Gogh en portretten van hem vervaardigd door zijn vrienden vormen de kern van de tentoonstelling. De bijzondere bruikleen van The Courtauld Gallery in Londen, Van Goghs Zelfportret met verbonden oor, speelt daarbij een hoofdrol.

Aan de hand van thema’s als imagovorming, zelfbeschouwing en de mythe van de lijdende kunstenaar wordt een uiteenlopende selectie getoond van kunstenaarsportretten uit de tweede helft van de 19de eeuw en de vroege 20ste eeuw.

 

 

DEN HAAG

Mauritshuis, Den Haag

        

Nicolaes Maes. Rembrandt’s veelzijdige leerling

17 oktober 2018 – 19 januari 2020

Het Mauritshuis sluit het Rembrandt & de Gouden Eeuw jaar af met de eerste internationale overzichtstentoonstelling over een van Rembrandts meest getalenteerde leerlingen: Nicolaes Maes.

Met zijn originele voorstellingen van het leven van alledag was Nicolaes Maes één van de meest vernieuwende schilders van de Hollandse Gouden Eeuw. Zijn huiselijke taferelen zijn een inspiratiebron geweest voor schilders als Pieter de Hooch en Johannes Vermeer. In de levensechte weergave van emoties toont Maes zich een volwaardige leerling van Rembrandt.

 

 

UTRECHT

Catharijne Convent

Allemaal Wonderen

28 februari – 23 augustus 2020

Wonderen spelen sinds het begin van de mensheid een rol in het leven van alledag. Ook kunstenaars laten zich er al eeuwenlang door inspireren. Het weergeven van wat er zich tussen hemel en aarde afspeelt, vraagt van hen hun allergrootste verbeeldingsvermogen. Die uitdaging heeft de meest spannende en ontroerende kunst opgeleverd. Van Rembrandt tot Mondriaan en Abramović, voor deze tentoonstelling heeft het museum de mooiste en verrassendste werken uit internationale collecties samengebracht.

 

theme by teslathemes